Batman: Arkham Knight
  • 20% הנחה על Batman: Arkham Knight

    20% הנחה על Batman: Arkham Knight עלילת המשחק : עלילת המשחק מתרחשת שנה לאחר האירועים בארקהם סיטי, בהם הג' ...

    20% הנחה על Batman: Arkham Knight עלילת המשחק : עלילת המשחק מתרחשת שנה לאחר האירועים בארקהם סיטי, בהם הג'וקר מת. הדחליל חוזר לגות'אם סיטי לאחר שפיתח גז בנוסח חדש שמשליט טרור בעיר. איום הגז מתברר כמשמע ...

    קרא עוד